គ្រួសារមួយចំនួនរស់នៅតាមមាត់បឹងក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវប្រឈមការបណ្ដេញចេញអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ-១៩

អាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវវាយកម្ទេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា នៅក្នុងតំបន់សហគមន៍បឹងឈូក។ រូបភាពដើមផ្សាយដោយសមាគមធាងត្នោត។

នៅ​ក្នុង​វិធានការ​មួយដែលរងការ​រិះគន់​ដោយ​ក្រុម​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ នៅ​ខែ​នេះ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ឫស្សីកែវ​បាន​បន្ត​បណ្ដេញ​​ចេញ​ដោយ​បង្ខំ​លើ​សហគមន៍​តូច​ៗមួយចំនួន​​​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹង ហើយ​កំពុង​ត្រូវបាន​ចាក់​ដី​បំពេញ​សម្រាប់​​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​នានា។​