តុលាការចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ

សកម្មជនមាតាធម្មជាតិ៣រូបត្រូវបាននាំមកសាកសួរនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន៣រូបជាបណ្តោះអាសន្នក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហា ក្សត្រ។ សហស្ថាបនិកនៃក្រុមបរិស្ថានមាតាធម្មជាតិក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយកំបាំងមុខផងដែរ។