សិស្សប្រឹងប្រែងសិក្សាយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីក្រសួងកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ថ្នាក់ទី១២

សិស្សចេញពីថ្នាក់រៀននៃវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។ រូបភាពថតកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បន្ទាប់ពីជួបប្រទះការលំបាកនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើន​ អំឡុង​ពេល​មានការរីក​រាលដាល​​នៃជំងឺកូវីដ-១៩ សិស្សថ្នាក់ទី១២ បានចាប់ផ្តើមត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់​ឆ្នាំសិក្សា​ ដែលគ្រោងធ្វើ​នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ។