មេដឹកនាំសហជីពណាហ្គាវើលដ៏ និងកូដករ៩នាក់ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងយប់ឆ្លងឆ្នាំសកល

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ធ្វើកូដកម្មនៅមុខសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូ ណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

មេដឹកនាំសហជីពណាហ្គាវើលដ៍ និងកូដករចំនួន៩នាក់ ត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនក្នុង​យប់ឆ្លងឆ្នាំ​សកល២០២១ចូលឆ្នាំ២០២២ ខណៈពួកគេបានបន្តធ្វើកូដកម្មនៅមុខ​សណ្ឋាគារ និង​កាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយការងារ។