ពលរដ្ឋនៅស្រុកក្រូចឆ្មារត្អូញត្អែរពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកគ្មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្រាលកូន

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្រូចឆ្មារ ដែលមានទីតាំងនៅឃុំក្រូចឆ្មារ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ រូបថតដោយ សឹម សល់ម៉ា

ពលរដ្ឋនៅស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានលើកឡើងថា មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុក​ក្រូចឆ្មារគ្មាន​ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់សម្រាលកូនដោយវះកាត់នោះទេ បណ្តាលឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ជួបការលំបាកជាច្រើន​ក្នុងការទទួល​សេវាសុខាភិបាល​សាធារណៈ ដោយត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅខេត្តផ្សេងដើម្បីទទួលសេវាសម្រាលកូនដោយវះកាត់។