ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍កើនដល់១៧នាក់ នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហាមការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំ និងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាចាស់មុនកំណត់

សិស្សថ្នាក់ទី៩ ប្រឡងនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ នៅថ្ងៃចន្ទ ខណៈករណីឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍បង្ខំឲ្យក្រសួងអប់រំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាចាស់មុនពេលកំណត់។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងនៅកម្ពុជាបានកើនដល់១៧ករណី នាំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាលពីថ្ងៃចន្ទ បញ្ជាឲ្យលុបចោលរាល់កម្មវិធី និងការជួបជុំផ្សេងៗ ខណៈតុលាការក៏ប្រកាសពន្យាពេលជុំនុំជម្រះសំណុំរឿងផ្សេងៗ រីឯក្រសួងអប់រំប្រកាសបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាមុនកំណត់ និងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯណេះវិញធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់ និងនាំអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធធ្វើចត្តាឡីស័ក។