បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមតម្រូវប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញបណ្ណចាក់វ៉ាសាំង មុនធ្វើបណ្ណប.ស.ស. ជូនពួកគាត់

សន្តិសុខសណ្ឋាគារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិនិត្យបណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អតិថិជន មុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបរិវេណសណ្ឋាគារ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម​(ប.ស.ស.) ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ថា ខ្លួន​នឹង​មិន​ធ្វើ​បណ្ណ​ឲ្យបុគ្គលណា​ដែល​មិន​បង្ហាញ​ភស្តុតាងថា ​បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង​បង្ការកូវីដ-១៩ នោះទេ។ ការ​ប្រកាស​នេះធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ដាក់​វិធានការ​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ត្រូវបង្ហាញ​បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង​ពេល​ចេញ​ចូល​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ ឬឯកជន​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​​។​

ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករចាប់ផ្ដើម ភាពខ្វែងគំនិតគ្នាក៏កើតមាន

កម្មករចេញពីរោងចក្រមួយនៅជាយក្រុងភ្នំពេញក្រោយចប់ម៉ោងការងារ រូបភាពថតកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

ទើប​តែ​ថ្ងៃទី​មួយ​នៃ​កិច្ច​ចរចា​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​អប្បបរមា​របស់​កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ​ដែល​គ្រោង​ធ្វើ​រយៈពេល​បួនថ្ងៃក្នុងខែកញ្ញានេះ ភាគី​ខាង​សហជីព និង​តំណាង​និយោជក​ បាន​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​រួច​ស្រេច​ទៅ​ហើយ​លើ​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ត្រូវ​ដំឡើង​ឲ្យ​កម្មករ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២២។​