បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍មិនទាន់ទទួលដំណោះស្រាយនៅឡើយបន្ទាប់ពីប្រជុំពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាលាក្រុងនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍បន្តធ្វើកូដកម្មនៅមុខសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍មិនទាន់ទទួលដំណោះស្រាយនៅឡើយ បន្ទាប់ពីតំណាង​បុគ្គលិកបានចូលរួមប្រជុំជាមួយសាលាក្រុង ក្រសួងការងារ និងតំណាងក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើលដ៍ កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសាលាក្រុង ដោយសារក្រុមហ៊ុន​មិនព្រមទទួលយក​បុគ្គលិក៣៦៥នាក់​ចូលធ្វើការវិញ។ ថ្ងៃពុធនេះ តំណាងភាគីទាំងអស់បានជួបប្រជុំគ្នាបន្តទៀត​នៅ​ក្រសួងការងារវិញម្តង។

បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍នឹងបន្តធ្វើកូដកម្មរហូតមានដំណោះស្រាយ ខណៈសាលាក្រុងថានឹងប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃស្អែក

បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍បន្តធ្វើកូដកម្មនៅមុខសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ថានឹងបន្តធ្វើកូដកម្មដោយស្របច្បាប់ និងអហិង្សា រហូត​ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនេះ ចូលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាដោយឆន្ទៈ និងសន្តិវិធីដើម្បីស្វែង​រកយុត្តិធម៌​សម្រាប់កម្មករ​និយោជិត​ចំនួន៣៦៥នាក់ដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនយកពួកគេចូលធ្វើការវិញ ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិត​១៣២៩​នាក់ ដែលបាន​បញ្ឈប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

បុគ្កលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ធ្វើកូដកម្មទាមទារឱ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយវិវាទ ខណៈដែលសាលាក្រុងស្នើឱ្យពន្យាពេល

បុគ្គលិកប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកូដកម្មនៅមុខសណ្ធាគារ និងកាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

កម្មករនិយោជិតប្រមាណជាងមួយពាន់នាក់ បានធ្វើកូដកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍​ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូនេះ បើទោះបីខាងសាលាក្រុងចចារឱ្យផ្អាកមិនឱ្យមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើកូដកម្ម ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយ ដែលក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តតាមច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ​កន្លងមក។