រលកថ្មីជំងឺកូវីដ១៩ បង្ហាញពីចំណុចទន់ខ្សោយនៃការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

សិស្សម្នាក់កំពុងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ព្រីង សំរាំង

ស្របពេលដែលសាលារៀនមួយចំនួនត្រូវផ្អាកជាថ្មីម្តងទៀត បន្ទាប់ពីមានរលកនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩លើកទីបី កុមារ និងអាណាព្យាបាលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការរៀនតាមអនឡាញសាជាថ្មី។