អ្នកយកព័ត៌មាន ខេមបូឌា ដេលី រួចផុតពីបទចោទ ប៉ុន្តែការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន នៅតែមានដដែល

អតីតអ្នកយកព័ត៌មាន ឌឹ ខេមបូឌា ដេលី លោក អូន ភាព (ខាងលើ) និងលោក Zsombor Peter ដែលចុះទៅធ្វើអត្ថបទព័ត៌មាននៅខេត្តរតនគិរីកាលពីឆ្នាំ ២០១៧ បានរួចផុតពីបទចោទកាលពីថ្ងៃអង្គារ បន្ទាប់ពីដើមបណ្តឹងបានដកពាក្យបណ្តឹង។

លោក អូន ភាព ជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត ឌឹ ខេមបូឌា ដេលី មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងចិត្ត បន្ទាប់ពីដើមបណ្តឹងនៅខេត្តរតនគិរី ដែលបានប្តឹងរូបលោកនិងសហការីឈ្មោះ Zsombor Peter បានដកពាក្យបណ្តឹងរបស់ខ្លួនវិញនៅសប្តាហ៍នេះ។