សាធារណជនរង់ចាំមើលការសម្អាតទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមថ្មី

កម្មករក្រុមហ៊ុន Mizuda ចាប់ផ្តើមប្រមូលសំរាមនៅថ្ងៃដំបូងក្នុង ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

ក្រុមហ៊ុន​គ្រប់គ្រង​សំណល់​សំរាម​ថ្មី​ចំនួន​បី​បាន​ចាប់ផ្តើម​ប្រតិបត្តិការ​ប្រមូល​សំរាម​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​លុបចោល​កិច្ចសន្យា​ផ្តាច់មុខ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រមូល​​សំរាម​ ស៊ីនទ្រី។ ​