គ្រួសារពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជំទាស់ការសាងសង់ស្ថានីយថ្លឹងរថយន្តកាត់ដីរបស់ពួកគាត់

ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ស្ថានីយថ្លឹងរថយន្តនៅចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ បន្ទាប់ពីរារាំងក្រុមអ្នកចុះវាស់វែងទីតាំងកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមករា។ រូបភាពផ្តល់ឲ្យ

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ចំនួន​៣៤​គ្រួសារ​ ដែល​រស់នៅ​តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេង​៥​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំងបាន​អំពាវនាវឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ពិចារណា​ឡើង​វិញនូវ​កា​រសាងសង់ស្ថានីយ​ថ្លឹងរថយន្តនៅលើ​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ដែល​​​​បិទច្រក​ចូល​ផ្ទះ​របស់​ពួកគាត់។