ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតពិចារណាឡើងវិញចំពោះការបិទស្ថានទូតនៅកម្ពុជា

ឯកអគ្គរាជទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជា លោក Björn Häggmark ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីរបស់ខេមបូចា កាលពីឆ្នាំ២០១៩។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

ក្រុម​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល​ជាតិនិងអន្តរជាតិ​ជាងមួយរយ​បាន​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ស្ថាន​ទូត​ស៊ុយអែត​នៅទីក្រុងភ្នំពេញ​កុំបោះបង់​ចោល​ការ​រីកចម្រើន​ដែល​បាន​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា​ ជា​ការអំពា​វ​នាវ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ ខណៈ​ស្ថានទូត​នេះ​បាន​សម្រេចផ្ទេរទៅ​ប្រទេសថៃ​វិញ។