អង្គការលីកាដូអះអាងថា អវត្តមានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបង្កឲ្យមានការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញលើក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្ស

កម្លាំងសន្តិសុខរារាំងការតវ៉ា ដែលរៀបចំឡើងដោយយុវជននិងសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោក រ៉ុង ឈុន ជាមេដឹកនាំសហជីព។ បញ្ញា ឆ័ពណ្ណ

យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការ ដើម្បីកំណត់គោលដៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកាត់បន្ថយសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ជាការកើនឡើងនៃការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដែលពួកគេអះអាងថា កើតមានបន្ទាប់ពីការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។