អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសហជីពសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់កាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍

អាគារកាស៊ីណូ និងសណ្ឋាគារណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

កញ្ញា ស៊ីថរ ឲ្យដឹងថា៖ «យើងមិនអាចទទួលយកបានទេ បើសិនជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការតវ៉ា លើកលែងតែពួកគេផ្ដល់ហេតុផលសមរម្យ និងដំណោះស្រាយអាចទទួលយកបាន ពីព្រោះយើងបានអត់ធ្មត់ដល់កម្រិតហើយក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ ប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួច»។

អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រើសេវាផ្ទេរប្រាក់ ជួយជនរងគ្រោះទឹកជំនន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់កាលពីខែកញ្ញា និងតុលា បានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសេវាផ្ទេរប្រាក់ នៅខេត្តសៀមរាប។ DCA

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនពីរធ្វើការលើរឿងមនុស្សធម៌ បាននិយាយថាពួកគេទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសេវាផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះប្រមាណ៥០០គ្រួសារ នៅខេត្តសៀមរាប និងបាត់ដំបង។