អាជ្ញាធរសម្រេចឱ្យស្ថាបនាផ្លូវភ្ជាប់ពីតំបន់ជីផាតទៅអារ៉ែង ក្រោយមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋ

សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាជាមួយអាជ្ញាធរ និងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ ក្នុងភូមិជីផាត ឃុំជីផាត ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ រូបភាពផ្ដល់ឱ្យ

អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង និងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ បានសម្រេចឱ្យពលរដ្ឋស្ថាបនា​ផ្លូវមួយ​ខ្សែពីតំបន់ជីផាតទៅតំបន់អារ៉ែង ក្នុងស្រុកថ្មបាំង បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​សហគមន៍ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរ និងការប្រកបរបររកស៊ីរបស់​ពលរដ្ឋ​ក្នុងតំបន់ទាំងពីរ។