កម្មវិធីសហគ្រិន នឹងជួយស្រ្តីលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលប្រឈមបញ្ហាដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ និងកង្វះភាពស្របច្បាប់

ស្រ្តីជាអ្នកដូរតាមដងផ្លូវម្នាក់ កំពុងលក់ផ្លែឈើនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនិងវិនិយោគសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តីនឹងដាក់គោលដៅជួយដល់ស្រ្តីអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលកំពុងតស៊ូរកប្រាក់ចិញ្ចឹមក្រពះ អំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកល។