កម្ពុជាប្ដឹងម្ចាស់នាវា ដោយចោទថាបានលួចប្រេងឆៅរបស់ខ្លួន

ទិដ្ឋភាពនៅអណ្ដូងប្រេង ដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន KrisEnergy និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃ។ KrisEnergy

ផែន​ការ​បូម​យក​ប្រេង​លើក​ដំបូង​របស់​កម្ពុជា​មើល​ទៅ​ទំនង​ជា​បរាជ័យ ប៉ុន្តែ​ពេល​នេះ​រដ្ឋា​ភិបាល​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​វិធាន​ការ​ច្បាប់​ដើម្បី​រក្សា​ប្រេង​ដែល​បូម​បាន​។​​