អ្នកពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ ខណៈកង្វះថវិកាបង្ខំចិត្តព្យាបាលដោយគ្រូខ្មែរ

លោក ប៉ិន ស៊ីម អង្គុយនៅក្នុងវត្តអារញ្ញសាគរ ក្រុងសៀមរាប ជាកន្លែងដែលលោកស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន។ រូបភាពថត កាលពីថ្ងៃទី ២១ខែមិថុនា២០២១។ ខេមបូចា/ នង ម៉ៃចរីយា

លោកបន្ថែមថា៖ «ចេញពីពេទ្យមិនទាន់បាន២ថ្ងៃទៅគ្រូខ្មែរ ឡើងខូចជើងខ្ញុំ ដាក់ថ្នាំពីលើរបួស ឡើងរលួយជើង។ ខមាលទោសសុទ្ធតែដង្កូវ ហើយខ្ញុំនៅក្នុងមុង(ការពាររុយរោម)ជាង៥ខែ»។