លោក ហ៊ុន សែន គំរាមក្រុមគ្រួសារអតីតសមាជិកសភា CNRP ពាក់ព័ន្ធការរៀបចំតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិន

អតីតសមាជិកសភាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោក ហូ វ៉ាន់ ដឹកនាំអ្នកគាំទ្រទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងកាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីដាក់ញត្តិអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនសែនបានព្រមានចំៗទៅលើអតីតសមាជិកសភាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោក ហូ វ៉ាន់ និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក និងបានគំរាមសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយសារតាមចោទថាបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រ។