មនុស្សមួយចំនួន លែងហ៊ានទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺ បន្ទាប់ពីបណ្ណមូនិធិសមធម៌របស់ខ្លួនហួសកំណត់

អ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះ អ្នកស្រី ឃុន សុវណ្ណនី លើកបង្ហាញបណ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលដែលអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់ កាលពីថ្ងៃទី០៧ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ វណ្ណ វិចារ

មនុស្សជាង២០០នាក់ បានជួបជុំគ្នាក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយកន្លែង​នាខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ​កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន រួមមាន អ្នករត់ម៉ូតូឌុប អ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់បី​ អ្នករើសអេតចាយ អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ និងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត។ វាជាការជួបជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់សមាជិក​នៃសមា​គមប្រជាធិប​តេយ្យឯករាជ្យ​នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ។