ក្រុមហ៊ុនសុខា ឈូសឆាយដីព្រៃឧទ្យានជាតិបូកគោ សម្រាប់គម្រោងលំនៅដ្ឋានធំៗ

រូបភាព Screenshots ពីវីដេអូមាតាធម្មជាតិ បង្ហាញពីការឈូសឆាយដីនៅឧទ្យានជាតិបូកគោ ក្នុងខេត្តកំពត

សកម្មជន​បរិស្ថាន​​លើក​ឡើ​ង​ថា​ដី​ព្រៃ​ដ៏​ធំ​ក្នុង​ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោ​ ខេត្ត​កំពត​ កំពុង​ត្រូវ​បាន​ឈូស​ឆាយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ជាច្រើន ខណៈ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ថា​គម្រោង​ទាំង​នោះ​បានទទួល​ការ​អនុញ្ញាត និង​មានការវាយតំលៃ​លើ​ផលប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។​