កុមារកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់ក្រិសក្រិន និងម្នាក់ក្នុងចំណោម១០នាក់ស្គមស្គាំង ដោយសារកង្វះអាហាររូបបត្ថម្ភ

ស្រ្តីម្នាក់អូសរទេះអេដចាយនិងកូនស្រីរបស់គាត់ នៅតាមដងផ្លូវក្នុងខេត្តកណ្ដាល។ រូបភាពថតថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

អ្នកស្រីនិយាយថា៖ «ជីវភាពខ្ញុំរកមួយថ្ងៃរស់បានមួយថ្ងៃបែបនេះ តើខ្ញុំបានអាហារល្អៗពីណាមកឱ្យកូនញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ដូចគេនោះ?»។