តំណាងកសិកររងការពិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាលើជម្លោះគម្រោងប្រឡាយទឹកនៅស្វាយរៀង

អ្នកភូមិកំពុងតវ៉ាលើដីស្រែរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ ដីជម្លោះស្ថិតក្នុងព្រំប្រទល់នៃគម្រោងស្ដារប្រឡាយទឹកឡើងវិញ។ រូបភាពផ្ដល់ឲ្យ

តំណាង​របស់​សហគមន៍​កសិករ​ក្នុង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ពីរ​នាក់​ បាន​រង​ការពិន័យ​ពី​មន្ត្រី​ស្រុក​ជា​ប្រាក់​សរុប​បួនលាន​រៀល ចំពោះ​ការ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​តវ៉ា​កាល​ពី​​ដើម​សប្ដាហ៍​នេះ ក្នុង​រឿង​ជម្លោះដី​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​គម្រោង​ស្ដារ​ប្រឡាយ​ទឹក​ឡើង​វិញ​។​