កម្ពុជាទទួលបានដំណក់ប្រេងលើកដំបូង បន្ទាប់ពីបានពន្យាពេលជាច្រើនឆ្នាំ

ទិដ្ឋភាពនៅអណ្ដូងប្រេង ដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន KrisEnergy និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃ។ KrisEnergy

កម្ពុជាចាប់​ផ្ដើម​បូមប្រេង​លើក​ដំបូង​របស់​ខ្លួន​ ដែល​ការអភិវឌ្ឍ​នេះ ត្រូវ​​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន ហៅ​ថា «ជាពរជ័យ» ខណៈ​ក្រុម​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​តម្លាភាព​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​ចំណូលបានពី​ប្រេង ដើម្បី​ចៀង​វាង​ «បណ្ដាសារប្រេង» ដែលអាច​បំផ្លាញ​ដល់​ផលិត​កម្មធំៗ​ផ្សេង​ទៀត​របស់ជាតិ​។​