ក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់អំណាចដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មាន

ស្រ្តីម្នាក់កំពុងផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់តាមហ្វេសប៊ុកអំពីការធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀបចំដោយសមាជិកគ្រួសារអតីតសកម្មជនបក្សប្រឆាំង រូបភាពថតកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

ក្រសួងព័ត៌មាន​​បាន​ផ្ដល់​ភ្លើង​ខៀវ​ដល់​អាជ្ញាធរ​មូល​ដ្ឋាន​ចាត់​វិធានការ​ច្បាប់លើ​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដែលថា​បាន​បំពេញ​ការងារ​គ្មាន​វិជ្ជាជីវៈ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយព័ត៌មាន​មិន​ពិត ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់របស់​អាជ្ញាធរ​មូល​ដ្ឋាន​​។​​​