សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ជនរងគ្រោះនិងអ្នកខ្វល់ខ្វាយអំពីសីលធម៌សង្គមរិះគន់ថា ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹង គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
ជនរងគ្រោះនិងអ្នកខ្វល់ខ្វាយអំពីសីលធម៌សង្គមរិះគន់ថា ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹង តាមបណ្ដាញសង្គម សោតទស្សន៍ និងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំៗតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជា ជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ខណៈរបាយការណ៍ខ្លះបង្ហាញថា ចំនួនជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹង កើនឡើងគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ។ សូមទស្សនាសេចក្ដីរាយការណ៍ជាវីដេអូ ដោយ ទ្រី ថានី !
15 views

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ