សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ការបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈ

អ្នកនិយមធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអបអរសាទរ ការបើកឱ្យដំណើរការឡើងវិញនូវសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈព្រោះអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់បានរហូតដល់ទៅ ១០ដង ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់សេវាមួយចំនួនស្នើឱ្យមានការកែលម្អសេវានេះឱ្យបានប្រសើរឡើង ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកជិះ ឱ្យបានកាន់តែច្រើនជាប្រយោជន៍ជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានី ។ សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោក អ៊ួន ឈិន !

87 views