សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើពលករចំណាកស្រុកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ លោក យាង សុធារិន្ទ និងលោក មុំ សុផុន អំពីផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើពលករចំណាកស្រុកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

47 views

ព័ត៌មានថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម