សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

យាង សុធារិន

ផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើកម្មករកាត់ដេរ

ជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនព្យួរការងារកម្មករមួយរយៈ ខណៈដែលរោងចក្រខ្លះទៀតបានបិទទ្វារលែងដំណើរការតែម្តងដែលធ្វើឱ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារ និងកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើកម្មករកាត់ដេរ

ជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនព្យួរការងារកម្មករមួយរយៈ ខណៈដែលរោងចក្រខ្លះទៀតបានបិទទ្វារលែងដំណើរការតែម្តងដែលធ្វើឱ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារ និងកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើពលករចំណាកស្រុកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ លោក យាង សុធារិន្ទ និងលោក មុំ សុផុន អំពីផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើពលករចំណាកស្រុកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ព័ត៌មានថ្មី

អត្ថបទពេញនិយម