សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩លើកម្មករកាត់ដេរ

ជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនព្យួរការងារកម្មករមួយរយៈ ខណៈដែលរោងចក្រខ្លះទៀតបានបិទទ្វារលែងដំណើរការតែម្តងដែលធ្វើឱ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារ និងកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ លោក យាង សុធារិន្ទ និងលោក មុំ សុផុន អំពីដំណើរ ជីវិតរបស់កម្មការិនីដែលបាត់បង់ការងារក្រោយរោងចក្របិទទ្វារដោយសារឥទ្ធិពលនៃជំងឺកូវីដ១៩។

35 views