សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលថា ការងារគណនេយ្យភាពសង្គមចូលរួមលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានមួយចំណែកធំ

មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល រួមមានអភិបាលរងខេត្ត អភិបាលស្រុក និងមេឃុំ ថ្លែងថា ការងារគណនេយ្យភាពសង្គមបានជួយពង្រឹងនិងសម្រួលការផ្ដល់សេវាទទួលសេវា និងចូលរួមលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានមួយចំណែកធំ ។

48 views