សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ក្រុមតន្ត្រីជនពិការស្នើសូមរដ្ឋាភិបាលអនុគ្រោះឱ្យពួកគាត់បានប្រគំនៅទីសាធារណៈនារាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុម​តន្ត្រីករ​និង​អ្នក​ចម្រៀង​ដែល​មាន​ពិការភាព បាន​ទទូច​​អង្វរសូម​អាជ្ញាធរ​រដ្ឋាភិបាល​ អនុគ្រោះ​ឱ្យ​ពួក​គាត់​បាន​ប្រគំ​និង​ច្រៀង​នៅ​តាម​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​និង​ទី​សាធារណៈក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​ដាក់ទាន​ខ្លះៗ​ពី​សំណាក់​សប្បុរសជន ​គ្រាន់​នឹង​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព ។

48 views