សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាលថា ក្នុងរយៈពេលជាង ៥ខែដើមឆ្នាំ២០២៣ មានជំងឺគ្រុនឈាមជាងបីពាន់ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាលបានឱ្យដឹងតាមរយៈសេចក្ដីណែនាំថា ជំងឺគ្រុនឈាមមានការកើនឡើងខ្លាំង ដោយគ្រាន់តែក្នុងកំឡុងពេល ២១សប្ដាហ៍ ដើមឆ្នាំ២០២៣ មានចំនួន ៣.៤៣៩ករណី គឺកើនឡើងលើសតួលេខឆ្នាំ២០២២ ដល់ទៅ១.៧៨០ករណី ហើយ ក្នុងនោះ អ្នកជំងឺចំនួន ៥នាក់បានបាត់បង់ជីវិត ។

74 views