សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

គ្រូបង្រៀននិងអាណាព្យាបាលសិស្សសាទរជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស និងស្មារតីដើម្បីអភិវឌ្ឍសាលាពីអង្គការដៃគូ

គណៈគ្រប់គ្រងសាលា គ្រូបង្រៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស នៃសាលាបឋមសិក្សា សំរោងជើង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ សាទរផ្លែផ្កា នៃ ការអនុវត្តគម្រោងការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់គណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជា ( ISAC ) ដែលបានជួយអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រង ការបង្រៀន និងរៀនឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ។

67 views