តំណាងសហជីពមកពីវិស័យផ្សេងៗប្រកាសជំហរគាំទ្រនៅមុខក្រុមកូដករដើម្បីទាមទារឱ្យដោះលែងមេដឹកនាំ និងសមាជិកសហជីពណាហ្គាវើលដ៍

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្កាវើលដ៍ បានបន្តធ្វើកូដកម្មទាមទារដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុន នៅជិតស្ថានទូតអូស្ត្រាលី ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាទីតាំងដែលពួកគេត្រូវបានរារាំង។ រូបថតថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

តំណាងសហជីពមកពីវិស័យផ្សេងៗបានទៅប្រកាសជំហរនៅមុខក្រុមកូដករកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះ ដើម្បីគាំទ្រ និងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឱ្យដោះលែងមេដឹកនាំ និងតំណាងក្រុមកូដករ​នៃក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើលដ៍ ព្រមទាំងស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះ។