សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

អង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្តឹងវិនិយោគិនស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Oikocreditពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស

ការិយាល័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ ដែលគិតត្រឹមខែកុម្ភៈ មានកម្ចីសកម្មចំនួន ៣២លានដុល្លារ ពីនិយោគិនសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហូឡង់ Oikocredit ។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (ខេមបូចា/បញ្ញា ឆព័ណ្ណ)។
ការិយាល័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ ដែលគិតត្រឹមខែកុម្ភៈ មានកម្ចីសកម្មចំនួន ៣២លានដុល្លារ ពីនិយោគិនសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហូឡង់ Oikocredit ។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (ខេមបូចា/បញ្ញា ឆព័ណ្ណ)។

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួនបីបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងកាលពីថ្ងៃចន្ទទៅកាន់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដែលឃ្លាំមើលការរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនហូឡង់ដោយចោទប្រកាន់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Oikocredit របស់ប្រទេសនេះ ពីការបរាជ័យក្នុងការពិនិត្យអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការវិនិយោគនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដែលការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។

អង្គការសមធម៌កម្ពុជា និងលីកាដូ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងអង្គការ FIANរបស់អាល្លឺម៉ង់ បានលើកឡើងថាគ្រឹះស្ថាន Oikocredit បានដឹងពីផលវិបាកដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ឧស្សាហកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាតាំងឆ្នាំ២០១៧មកម្ល៉េះ ប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះនៅតែបានបន្តវិនិយោគប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារទៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់,  អិលអូអិលស៊ី និងអម្រឹត។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង៣មានឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងរបាយការណ៍សិក្សាដែលលាតត្រដាងពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការជំរុញឱ្យអ្នកជំពាក់ប្រាក់លក់ដីធ្លីដើម្បីសងបំណុល ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារ និងផលប៉ះពាល់សង្គមអវិជ្ជមានផ្សេងទៀតដែលបណ្តាលមកពីការជំពាក់បំណុលគេច្រើនពេក។

ពាក្យបណ្តឹងដែលបានផ្ញើកាន់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិហូឡង់ (National Contact Point) ដែលជាយន្តការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ដែលពិនិត្យរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហូឡង់ បានលើកឡើងថា Oikocredit បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ (OECD) ដែលផ្តល់ស្តង់ដារសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

យោងតាមអង្គការលីកាដូ អ្នកខ្ចីប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំខ្ចីជាមធ្យម៤២៨០ដុល្លានៅឆ្នាំ២០២០ជាទំហំខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោក ពោលគឺច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន៩៥%។

ពាក្យបណ្តឹងបានលើកឡើងដែរថា៖ «មានហានិភ័យពិតប្រាកដជុំវិញផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំជាប្រព័ន្ធ និងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជា និងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដៃគូរបស់ Oikocredit។ ភស្តុតាង​បាន​បញ្ជាក់​បន្ថែម​ថា Oikocredit បានដឹងពី​អំពី​គ្រោះថ្នាក់​ទាំងនេះ​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ»។

បណ្តឹងដដែលនេះ បានកកត់សម្គាល់ថាគិតត្រឹមខែកុម្ភៈ Oikocredit ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសកម្មចំនួន១០ លានដុល្លារដល់ប្រាសាក់, ៣១លានដុល្លារដល់អម្រឹត និង៣២លានដុល្លារដល់ LOLC ។ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំង​បី​មាន​កម្ចី​សរុប​ជាង ៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូ​កម្ចី ១៤,៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​របស់​កម្ពុជា។ Oikocredit បាន​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​ក្រៅ​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា។

Oikocredit បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា៖ «គោលដៅរបស់ Oikocredit ក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺដើម្បីកែលម្អប្រកបដោយនិរន្តរភាពនូវគុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដោយគាំទ្រដៃគូរបស់យើងក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងបរិយាប័ន្ន»។​

 សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថា៖ «ដូច្នេះហើយ យើងទទួលយករបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាគ្មានសីលធម៌ដែលអនុវត្តដោយដៃគូរបស់ពួកយើង ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត»។​

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថា៖ «Oikocredit International នឹងសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយស្ថាប័ន National Contact Point ហើយផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ »។ ស្ថាប័ដដែលនេះបានលើកឡើងទៀតថា៖ «Oikocredit នៅតែមានទំនុកចិត្តថាដៃគូដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នកំពុងបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេជាមួយ Oikocredit ហើយប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងការការពារអតិថិជន»។​

លោក​ស្រី ណាលី ពីឡូក ជា​នាយិកា​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​ក្រៅតំបន់​នៃអង្គការ​លីកាដូ​ មានប្រសាសន៍ថា៖ «Oikocredit អះអាងថាជាអ្នកវិនិយោគសង្គម ប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចប៉ះប៉ូវបានសម្រាប់អ្នកខ្ចីនៅទីនេះ។ ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាពាក្យបណ្តឹងនេះនឹងបង្ខំ Oikocredit ក៏ដូចជាវិយោគិនសង្គម​ឬអ្នកវិនិយោគដែលជួយសង្គម ដែលបានបង្កឱ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះ សងនូវការខូចខាតដែលពួកគេបានរួមចំណែក និងផ្តល់ការសង្គ្រោះពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកទទួលកម្ចី»។​

ការសិក្សារបស់ Oikocredit បានបង្ហាញពីការជំពាក់បំណុលលើសលុប

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ Oikocredit បានធ្វើរបាយការណ៍មួយពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ដែលក្នុងនោះមានស្ថាប័ន LOLC ប្រាសាក់ និងអម្រឹត ដោយពេលនោះស្ថាប័ននេះបានបង្ហាញពី «ឧទាហរណ៍ជាច្រើននៃការអនុវត្តមិនសមហេតុផលក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការប្រមូលប្រាក់»។

ការ​សិក្សា​បាន​រក​ឃើញ​ថា ចន្លោះ​ពី ២៨ ទៅ ៥០ ភាគរយ​នៃ​អ្នក​ខ្ចីប្រាក់ពី​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​គឺ «ក្ស័យធន»​ «ពិបាក» ឬ «មាន​ហានិភ័យ»។ អ្នកខ្ចីប្រាក់ច្រើនជាងមួយភាគបួនបានជំពាក់ការសងបំណុលប្រចាំខែលើសពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ពួកគេ។

ការិយាល័យនៅភ្នំពេញ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ភីអិលស៊ី ដែលគិតត្រឹមខែកុម្ភៈ មានកម្ចីសកម្មចំនួន ១០លានដុល្លារ ពីនិយោគិនសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហូឡង់ Oikocredit។​ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។ (ខេមបូចា/ព្រីងសំរាំង)

ការសិក្សាឆ្នាំ២០១៧ ក៏បានបង្ហាញផងដែរនូវចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលបានឱ្យកូនរបស់ពួកគេឈប់រៀន ហើយបញ្ជូនពួកគេទៅធ្វើការដើម្បីសងបំណុល ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការចំណាយលើការព្យាបាល និងទទួលទានអាហារ ឬការធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មី។ ការសិក្សារបស់ Oikocredit មិនត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈទេ។

បណ្តឹងរបស់អង្គការសិទ្ធមនុស្ស បានស្នើឱ្យ Oikocredit បង្ហាញជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានលម្អិតពីដំណើរពិនិត្យអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់និងនីតិវិធីពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការផ្តល់កម្ចីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់, LOLC និងអម្រឹត ក្រោយ Oikocredit បានរកឃើញពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើអ្នកទទួលកម្ចីតាមរយៈការសិក្សារបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ២០១៧។

បើយោងតាមពាក្យបណ្តឹង Oikocredit មិនបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការពិនិត្យអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួន ឬរបៀបដែលស្ថាប័ននេះវាយតម្លៃជាពិសេសទៅលើស្តង់ដារបរិស្ថាន និងសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនវិនិយោគទេ។

Oikocredit តម្រូវឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ដុដៃគូ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការពារអតិថិជន ដែលកំណត់មិនឱ្យអ្នកទទួលកម្ចីមានបំណុលរុំកោះ។ ពាក្យបណ្តឹងដដែលបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែ​ទំហំ​​កម្ចីខ្នាតតូចជា​ជា​មធ្យម​របស់​ប្រាសាក់​គឺ​ជិត ៨ ពាន់​ដុល្លារ ខណៈ​ចំណូល​ជា​មធ្យម​ប្រចាំខែ​របស់​អ្នក​ទទួលកម្ចីនៅ​កម្ពុជា​មាន​ត្រឹមតែ ៩៦ ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត និង​ប្រាសាក់ មិន​បាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណើ​សុំ​ការ​អត្ថាធិប្បាយ​ទេ។

លោក សុខ វឿន នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន LOLC  និងជាប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បានឆ្លើយតបថា៖ «LOLC ជឿជាក់ថា Oikocredit មិនបំពានសិទ្ធិមនុស្ស និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ OECD ទេ»។

លោក វឿន បានបន្តថា៖ «ផ្នែកសំខាន់នៃការទទួលបានអតិថិជនរបស់ LOLC គឺការពិនិត្យមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាថាយើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសមស្រប ស្របតាមសមត្ថភាពបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជន (មូលដ្ឋានលំហូរសាច់ប្រាក់ជាជាងមូលដ្ឋានវត្ថុបញ្ចាំ)។ ប្រតិបត្តិការរបស់យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ការពារអតិថិជន»។

អ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា លោក កាំង តុងងី មានប្រសាសន៍ថា លោកមិនទាន់បានអានពាក្យបណ្តឹងនេះទេ ប៉ុន្តែលោកជឿថាបណ្តឹងនោះ«មិនគួរឱ្យជឿទុកចិត្តបានទេ» ព្រោះវាត្រូវ«បានធ្វើឡើងដោយអ្នកខ្វះការយល់ដឹងអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ» ហើយលោកក៏បានបដិសេធថា«មិនមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធដោយស្ថាប័នណាមួយឡើយ»។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «យើងទទួលស្គាល់ថាវិស័យនេះមិនល្អឥតខ្ចោះទេ ប៉ុន្តែវិស័យនេះក៏មិនមានលើកលែងចំពោះការអនុវត្តដោយគ្មានក្រមសីលធម៌ ឬការរំលោភបំពានដោយបុគ្គលិកណាមួយឡើយ។ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មនេះ សមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសមាជិករបស់យើងតែងតែចាត់ទុកការការពារអតិថិជនជាស្នូលក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង»។​

ចំពេលអ្នកខ្លះលក់ដីសងបំណុល ក៏មានការអំពាវនាវឱ្យមានការបន្ធូរបន្ថយ​បំណុល

បណ្តឹងនោះក៏បានទាមទារឱ្យ Oikocredit បញ្ឈប់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារហូតដល់ប្លង់ដីដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ចាំត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកខ្ចីប្រាក់វិញ ហើយជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានត្រូវបានផ្តល់សំណង។ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំង៣ក៏បានជំរុញឱ្យ Oikocredit បង្វែរប្រាក់ចំណេញពីប្រាក់កម្ចីផ្តល់ឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់សាក់ LOLC និងអម្រឹត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ ទៅជាមូលនិធិសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយបំណុលដើម្បីផ្តល់សំណងដល់អ្នកទទួលកម្ចីដែលរងការរំលោភបំពានទាក់ទងនឹងការវិនិយោគទាំងនោះ។

បណ្តឹងរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថា៖ «Oikocredit មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងចូលរិះរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងឬនឹងអាចកើតមានណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេតាមរយៈទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនោះ ដោយមិនគិតថាតើពួកគេបានរួមចំណែកបង្កផលប៉ះពាល់នោះឬអត់ទេ»។

ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ១៦៧​ ០០០ គ្រួសារបានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នេះបើយោងតាមការសិក្សាចេញកាលពីខែកញ្ញាដែលផ្តល់មូលនិធិដោយក្រសួងសហព័ន្ធ និងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ ដែលជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិឈានមុខគេមួយរបស់ឧស្សាហកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ របាយការណ៍នេះបានជំរុញឱ្យមានការបន្ធូរបន្ថយបំណុលនៅក្នុងករណីមួយចំនួន និងបានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បញ្ឈប់ការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះ ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែកុម្ភៈចាប់តាំងពីដកចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួន Oikocredit បានលើកឡើងថា«គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល Oikocredit  ផ្តល់ហិរញ្ញទាននៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់តែដីជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់តែប្រាក់កម្ចីបរិមាណធំដល់អតិថិជនសាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះ…»។

ប៉ុន្តែ​ពាក្យ​បណ្តឹងនេះ​ថាអ្វីដែលលើកឡើងនោះ«មិន​ពិត​ទាល់តែសោះ ហើយច្រានចោលបានយ៉ាង» ដោយ​កត់​សម្គាល់​ថាគ្រាន់តែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែមួយ​កាន់​កាប់ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​ជា​វត្ថុ​បញ្ចាំ​រហូតដល់៩៩.៨៧% នៃអ្នកទទួលកម្ចីទៅហើយ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំមុន​របស់​ក្រុមហ៊ុននេះ​។

ពាក្យបណ្តឹងបានកត់សម្គាល់ថា៖ «ការខ្វះខាតចំណេះដឹងអំពីទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការដៃគូរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជារហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២ គាំទ្រដល់ការសន្និដ្ឋានថានីតិវិធីនៃការពិនិត្យអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់របស់ Oikocredit គឺខ្វះចន្លោះយ៉ាងខ្លាំង»។

បណ្តឹងនោះក៏ទាមទារឱ្យមានសវនកម្មឯករាជ្យមួយពីដំណើរការនៃការពិនិត្យអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ការវាយតម្លៃ ESG របស់ Oikocredit  ដែល«មិនបានគិតដល់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងទំហំនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជា»។

អ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថូដូចអ្នកស្រី សុខ ពៅ ដែលមានវ័យអាយុ ៤២ ឆ្នាំ រស់នៅខេត្តកណ្តាល បានរៀបរាប់ពីសម្ពាធដែលពួកគេទទួលពីមន្ត្រីឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលសងប្រាក់។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ អ្នកស្រី ពៅ បានខ្ចីប្រាក់ចំនួន៥០ ០០០ ដុល្លារ ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ហើយអ្នកស្រីនៅជំពាក់តែ៣០០០ដុល្លាប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកស្រីថា មន្ត្រីឥណទានបានច្រានចោលសំណើរបស់អ្នកស្រីសុំបន្ថយអត្រាការសងប្រចាំខែ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ មន្ត្រី​ឥណទាន​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​អ្នកស្រីលក់​ដី​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​កាលវិភាគ​សង​ប្រាក់​ដែល​នៅ​សេសសល់​។

អ្នកស្រី ពៅ ថ្លែង​ថា​៖ «​គាត់​ថាឱ្យ​ខ្ញុំ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​លទ្ធភាព​បង់ [​ហើយប្រាប់ថា​] លក់​ដី​នោះ​ទៅ ហើយសង​ទៅ។ ពួកគាត់បង្ខំប្រជាជនតែម្តង»។​

រង់ចាំការស៊ើបអង្កេត

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៩មក អង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃបំណុលលើសប្រមាណសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានបន្ទរពីកង្វល់ដែលលើកឡើងពីសិក្សាឆ្នាំ២០១៧ របស់ Oikocredit ថាមានការបង្ខំឱ្យលក់ដី ការបំភិតបំភ័យដោយមន្ត្រីឥណទាន ការធ្វើចំណាកស្រុក និងពលកម្មកុមារដែលបញ្ហាទាំងនេះភ្ជាប់ទៅនឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់ អម្រឹត LOLC និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងរបាយការណ៍សិក្សាជាច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយក៏បានបង្ហាញពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មនេះផងដែរ ដែលក្នុងនោះរួមមានការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវ វិធីសាស្ត្រប្រមូលបំណុលដោយបង្ខិតបង្ខំ ការរំលោភលើសិទ្ធិដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិច និងការកាត់បន្ថយអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាស្តង់ដារសុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅ។

កាលពីខែកុម្ភៈ អង្គការលីកាដូ និងអង្គការសមធម៌កម្ពុជា បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) របស់ធនាគារពិភពលោក ប្រឆាំងនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួនប្រាំមួយ ដែលក្នុងនោះក៏មាន ប្រាសាក់ អម្រឹត និង LOLC ដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេរំលោភសិទ្ធិ និងរំលោភលើស្តង់ដារ IFC ។ កាលពីខែមុន បន្ទាប់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការិយាយល័យយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់IFC បានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលថាតើពាក្យបណ្តឹងនេះធានាឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញដែរឬទេ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ អគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) អ្នកស្រី ជា សេរី មានប្រសាសន៍ថា៖ «យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យពេញលេញ ចំពោះមុខការចោទប្រកាន់ណាមួយ ហើយយើង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការ និងដោះស្រាយរាល់ការរកឃើញបញ្ហាដែលជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទាំងនោះ»។

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ LOLC បានអះអាងថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកមាន «វិធានការជាច្រើនសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយបំណុល» ដោយកត់សម្គាល់ថានៅចន្លោះខែមីនាឆ្នាំ២០២០ ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះ អតិថិជន LOLC ចំនួន២៤%បានរៀបចំឥណទានឡើងវិញ។ លោកបានបន្តថា LOLC មានឆន្ទៈមិនយកបំណុល ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីមិនមានលទ្ធភាពសងវិញ ហើយបានកាត់ចោលប្រាក់កម្ចីចំនួន ៧.៨៥ លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២០។

លោក កាំងតុងងី បានប្រាប់ថាចន្លោះឆ្នាំ២០២០ និង២០២១ គ្រឹះស្ថានមីក្រូផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបានផ្តល់នូវការរៀបចំឥណទានឡើងវិញដល់អតិថិជនចំនួន៣៧ម៉ឺននាក់ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាតសកល ។ លោក​បាន​បន្ថែម​ថា កម្ចី​មិន​ដំណើរការ​នៅ​មាន​ចន្លោះ​ពី ២ ទៅ ៣ ភាគរយ។ ប៉ុន្តែ​ក្រុម​អង្គការសិទ្ធិ​មនុស្ស​បាន​ថ្លែង​ថា អ្នក​ខ្ចីប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គាបសង្កត់ និង​បំភិត​បំភ័យ​ឱ្យ​​លក់​ដី ឬ​ចាត់​វិធានការ​​ខ្លាំង​ផ្សេង​ទៀត ដើម្បី​ឱ្យពួកគេអាចសងប្រាក់បានតាម​កាលវិភាគ​សង​បំណុល​របស់​ពួកគេ ដោយ​រក្សា​អត្រា​កម្ចី​មិន​ដំណើរការ​ទាប។

ការសិក្សានៅឆ្នាំ២០២១ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាខ្មែរ បានរកឃើញថា គោលនយោបាយរៀបចំឥណទានឡើងវិញរបស់ឧស្សាហកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនពន្យារពេលការសងប្រាក់ដើម ប៉ុន្តែទាមទារបន្តការទូទាត់ការប្រាក់ អាចបង្កើនការចំណាយសរុបសម្រាប់អ្នកខ្ចី។ ការសិក្សាក៏បានរកឃើញថា វិធានការនេះមិនអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកខ្ចីទាំងអស់ទេ ហើយក៏បានមិនបានកាត់បន្ថយឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវផលប៉ះពាល់នៃបំណុលដ៏លើសលប់នោះដែរ។

អង្គការលីកាដូ និងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតបានកត់សម្គាល់ថា កម្មវិធីរៀបចំឥណទានឡើងវិញរបស់ ឧស្សាហកម្មនេះ បានបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ផលវិបាកអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកខ្ចីប្រាក់ ដោយថាជារៀងរាល់១៦នាទី មានពលរដ្ឋខ្មែរ១គ្រួសារបានលក់ដី ដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំនេះ។​

លោក អៀង វុទ្ធី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា៖ «វិនិយោគិន និងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ចាំបាច់ត្រូវដឹងថា ការវិនិយោគទាំងនេះកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដ ហើយពួកគេចាំបាច់ត្រូវអង្គុយចុះ ដើម្បីចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ។ ដោយលោកបន្ថែមថា៖ «យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកវិនិយោគដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយពិតប្រាកដ ដែលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងផ្តល់ការសង្គ្រោះពិតប្រាកដដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលជួបបញ្ហា»៕​

ប្រែសម្រួលពីអត្ថបទភាសាអង់គ្លេស៖ Rights Groups File Complaint Against Dutch MFI Investor Oikocredit

1,074 views

ព័ត៌មានទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម